Styrelsen 2024

För kontakt med styrelsen – använd menyn Kontakta oss

Ordförande Lisa Palmroth

Sekreterare Annika Lindén

Klubbmästare Ann-Helen Therus

Kassör Eva-Karin Dovresjö

Ledamot Maria Norberg

Ledamot Ann-Sofie Sköldebrink

Ledamot Tamar Ucar

Ledamot Annelie Windahl