Styrelsen 2024

För kontakt med styrelsen – klicka här eller gå via menyfältet ”Kontakta oss”

Ordförande Lisa Palmroth

Vice ordförande Tamar Ucar

Sekreterare Annika Lindén

Kassör Eva-Karin Dovresjö

Klubbmästare Ann-Helen Therus

Webmaster Maria Norberg

Ledamot Ann-Sofie Sköldebrink

Ledamot Annelie Windahl