Styrelsen

För kontakt med styrelsen – använd menyn Kontakta oss

Ordförande Lisa Palmroth

Sekreterare Annika Lindén

Kassör Eva-Karin Dovresjö

Klubbmästare Ann-Helen Therus

Vice klubbmästare Mia Lindström

Ledamot Maria Norberg

Ledamot Ann-Sofie Sköldebrink