Årets Yrkeskvinna – kriterier

Årets Yrkeskvinna – Kriterier

Utmärkelsen Örebro Läns Yrkeskvinna instiftades 1994 med anledning av att Yrkeskvinnors klubb Örebro då firade sitt 60-årsjubileum

Yrkeskvinnors klubb Örebro Län vill sätta fokus på de många kompetena kvinnor som finns i vår egen region genom att varje år särskilt utmärka en av vårt läns kvinnor med hederstiteln ”Örebro läns Yrkeskvinna”

Kraven för att utses är att hon

– är en kvinna i yrkesaktiv ålder

– har gjort en insats av väsentlig betydelse

– har påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde

– utgör en förebild och föredöme för andra kvinnor

– har inte huvudsakligen partipolitisk eller facklig verksamhet som sitt yrke

– är utåtriktad, samhällsorienterad och aktiv

– har sin huvudsakliga sysselsättning inom Örebro län

Vem som helst kan föreslå en lämplig kandidat. YK Örebro läns styrelse utser Länets Yrkeskvinna. Beslutet kan ej överklagas. Offentliggörandet ska om möjligt ske i samband med en klubbaktivitet under november/december månad.

Du är välkommen att föreslå någon lämplig kandidat senast den 15 oktober via mail info@yk-orebro.se.