Bli medlem

Vill du bli medlem i Yrkeskvinnors klubb, Örebro län?

Om du blir medlem får du information om klubbens verksamhet och du kan delta i arrangemangen så mycket du vill, se vårt Kalendarium.

För att bli medlem ska du vara yrkesverksam.

Medlemsavgiften är 300 kronor och sätts in i samband med anmälan på klubbens postgiro 16 16 49-9.

För att bli medlem, fyll i nedanstående formulär och skicka in!

Regler för föreningens hantering av medlemsregistret och personuppgifter. Föreningen har ett digitalt medlemsregister (register). I registret får enbart finnas uppgifter som är nödvändiga för föreningens verksamhet. Registret får inte användas till något annat än för informationsgivning till medlemmar och av styrelsen för utskick eller direktkontakt med medlem. Föreningens ordförande är ansvarig för registret. Uppgifter som finns i registret är namn, födelse- och medlemsår, yrke/verksamhet, telefonnummer, adress och e-postadress. Samtycke till att personuppgifterna behandlas av föreningen ges varje år av medlem som betalar medlemsavgift eller som via e-post till föreningen ber att få sina uppgifter uppdaterade. Via e-post kan medlem också önska att samtliga uppgifter tas bort ur registret. Uppgifter som alla medlemmar kan få ta del av är namn. Kontaktuppgifter lämnas endast ut efter samtycke.

Mer om skydd av personuppgifter finns att läsa på www.datainspektionen.se