Årets Yrkeskvinna 2018

Årets Yrkeskvinna 2018:

Amy Loutfi

Örebro läns Yrkeskvinna 2018, Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och robotforskare vid Örebro Universitet, har utsetts för att hon forskar om intelligenta sensorsystem och hur de fungerar i olika miljöer och tillsammans med människor. Amy studerar både för- och nackdelar och testar robotlösningar i riktiga miljöer utanför labbet. Hon vill att tekniken ska vara ett komplement till oss och förhöja våra förmågor.

– för att hon sätter människan i centrum vid utvecklandet av intelligenta sensorsystem och artificiell intelligens

– för att hon har satt Örebro Universitet på kartan inom denna vetenskap

– för att hon framgångsrikt leder och driver sitt forskarlag inom detta för framtiden så viktiga område

– för att hon är en god förebild för kvinnor som vill satsa på en akademisk karriär

– för att hon entusiastiskt vill utforska mötet mellan maskin och människa