Årets yrkeskvinna 2016

Årets Yrkeskvinna 2016: Viktoria Buskqvist

Örebro läns Yrkeskvinna 2016, Viktoria Buskqvist, har utsetts

för att hon leder White Arkitekter AB i Örebro i arbetet att göra vår stad vacker och hållbar. Det gör hon med ett starkt samhälls- och teknikintresse, konstnärlighet och en stark vilja.

– för att hon har ett starkt engagemnag för hållbarhetsfrågor inom sitt yrke

– för att hon är en modern ledare, som får med alla medarbetare i projekten

– för att hon är en viktig förebild, som visar att en stark vilja kan ta en långt

– för att hon är besjälad av ett engagemang i vår stads utveckling, att Örebro är bra att leva och bo i

– för att hon kombinerar yrkets beståndstelar teknik och kreativitet på ett utmärkt sätt

– för att hon arbetar både som ledare och specialist och får det att fungera bra.