Årets yrkeskvinna 2015

Årets Yrkeskvinna 2015: Anna Henningsson

Örebro läns Yrkeskvinna 2015, Anna Henningsson, har utsetts

för att hon på ett mycket kompetent sätt analyserat räddningsinsatserna vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014, och att hennes arbete nu ligger till grund för de samordningsåtgärder som ska tas fram för framtiden

-för att hon på ett mycket kompetent sätt analyserat räddningsinsatserna vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014

-för att hon på ett föredömligt sätt har blottlagt de stora brister som förelåg

-för att hennes arbete nu ligger till grund för de samordningsinsatser som ska tas fram för framtiden

-för att hon efter sitt framgångsrika arbete gavs nya uppdrag i samband med den stora branden i Eksjö 2015

-för att hon är en fantastisk förebild för kvinnor som vill satsa på ett yrke med stora fysiska och psykiska på påfrestningar