Årets yrkeskvinna 2014

Årets Yrkeskvinna 2014: Gunilla Lundberg

Örebro läns Yrkeskvinna 2014, Gunilla Lundberg, har utsetts för att hon på ett fungerande och framgångsrikt sätt driver integration mellan nyanlända ungdomar och svenska seniorer via främst It-guide.se.

–      för att hon har grundat Transfer Mälardalen, som förmedlar kontakter mellan näringslivet och skolan

–      för att hon är initiativtagare till It-guide.se. Nyanlända ungdomar möter svenska seniorer i ett givande utbyte. Ungdomarna lär ut datorkunskap och seniorerna hjälper till med språket och ger en insyn i det svenska samhället

–      för att hon utvecklar mentorprogrammet Världens mentor för att peppa nysvenska ungdomar att komma vidare i sina studier och yrkesval

–      för att hon är en kvinna med driv och initiativförmåga, som sätter sina tankar och idéer i verket

–      för att hon är en fantastisk förebild för alla, unga som gamla, män som kvinnor nyanlända som infödda svenskar.

Nerikes Allehandas artikel på webben