Årets Yrkeskvinna 2011

Årets Yrkeskvinna 2011: Carina Zetterberg

Med motiveringen:

För att hon med stort engagemang utarbetat och utvecklat

ett nytt arbetssätt för patientjournalföring, som ger mer

åskådlig information, bättre struktur, statistik och värdering

samt en betydligt starkare kvalitetssäkring

Örebro läns Yrkeskvinna 2011, Carina Zetterberg, har utsetts

–      för att hon fokuserar på patientjournaler i stället för olika yrkesgruppers separata journaler om samma patient

–      för att arbetssättet ger en effektivare och säkrare dokumentation

–      för att detta frigör resurser i den tidspressade vården

–      för att efterfrågan och intresset är stort från andra kliniker

–      för att hon med sin grupp är nominerad till Sveapriset 2011, som främjar förnyelse och förbättring inom vård och omsorg med hjälp av IT.