Årets Yrkeskvinna 2008

Årets Yrkeskvinna: Katarina Andreasson

Med motiveringen:

För att hon med skicklighet och entusiasm leder Svenska Kammar-orkestern i sin egenskap av förste konsertmästare.

För att …

– hon är en skicklig violinist och en god ledare i Svenska Kammarorkestern

– hon fungerar som ett stöd och en god förebild för musikstudenter på Musikhögskolan

– för att hon ständigt utvecklar sig och förkovrar sig inom sitt yrkesområde, senast med en dirigentutbildning

– för att hon stimulerar musiklivet i Karlskoga som dirigent för Karlskoga Symfoniorkester

– hon är ett föredöme för alla unga kvinnliga musikutövare