Årets Yrkeskvinna 2007

Årets Yrkeskvinna 2007: Titti Geisler

Foto: Per Knutsson, NA

Med motiveringen:

För att hon med glädje och styrka driver sin kulturella verksamhet framåt i en egna bokhandeln i Örebro. Genom sitt mod och sin entusiasm är hon en förebild för andra kvinnor som vill förverkliga sina idéer.

För att

– hon med stort litterärt kunnande har lyft Lindhska Bokhandeln till en inspirationskälla för alla läslystna

– hon med mod och entusiasm har förverkligat en dröm och vågat satsa på det hon brinner för

– hon kombinerar ett stort entreprenörskap och personlig service med sin kulturella gärning

– hon är ett föredöme och inger hopp till andra kvinnor som vill förverkliga sina idée