Anmälan till klubbkväll

Eget yrke  -  Egen ekonomi  -  Jämställdhet - Oberoende 

Anmälan

För att anmäla dig till ett arrangemang, skicka ett mail till info@yk-orebro.se och skriv ner namn på de du önskar anmäla samt specificera till vilket eller vilka arrangemang. Om du har avvikande kost så bör även detta meddelas vid anmälan.

Du betalar helst till vårt pg 16 16 49-9 innan du kommer! (men det går också att betala kontant när Du kommer)

 
 
 
 

Jag anmäler mig til nedanstående aktivitet: