Årets Yrkeskvinna 2008

Eget yrke  -  Egen ekonomi  -  Jämställdhet - Oberoende 

Årets Yrkeskvinna: Katarina Andreasson

Med motiveringen:

För att hon med skicklighet och entusiasm leder Svenska Kammar-orkestern i sin egenskap av förste konsertmästare.

För att ...

- hon är en skicklig violinist och en god ledare i Svenska Kammarorkestern

- hon fungerar som ett stöd och en god förebild för musikstudenter på Musikhögskolan

- för att hon ständigt utvecklar sig och förkovrar sig inom sitt yrkesområde, senast med en dirigentutbildning

- för att hon stimulerar musiklivet i Karlskoga som dirigent för Karlskoga Symfoniorkester

- hon är ett föredöme för alla unga kvinnliga musikutövare