Årets Yrkeskvinna 2014

Eget yrke  -  Egen ekonomi  -  Jämställdhet - Oberoende 

Årets Yrkeskvinna 2014: Gunilla Lundberg

-      för att hon har grundat Transfer Mälardalen, som förmedlar kontakter mellan näringslivet och skolan

-      för att hon är initiativtagare till It-guide.se. Nyanlända ungdomar möter svenska seniorer i ett givande utbyte. Ungdomarna lär ut datorkunskap och seniorerna hjälper till med språket och ger en insyn i det svenska samhället

-      för att hon utvecklar mentorprogrammet Världens mentor för att peppa nysvenska ungdomar att komma vidare i sina studier och yrkesval

-      för att hon är en kvinna med driv och initiativförmåga, som sätter sina tankar och idéer i verket

-      för att hon är en fantastisk förebild för alla, unga som gamla, män som kvinnor nyanlända som infödda svenskar.