Bli Medlem

Eget yrke  -  Egen ekonomi  -  Jämställdhet - Oberoende 

Bli Medlem

Vill Du bli medlem i Yrkeskvinnors klubb, Örebro län? Om Du blir medlem får du information om klubbens verksamhet och Du kan delta i arrangemangen så mycket du vill.


Medlemsavgiften är 300 kronor och sätts in i samband med anmälan på klubbens postgiro 16 16 49-9.


För att bli medlem, fyll i nedanstående formulär och skicka in!


Föreningen tillämpar de regler för personuppgifter, som anges i EUs lagstiftning - GDPR. det innebär att kontaktuppgifter och annan information, t ex medlemsansökan, anmälningar till aktiviteter och verksamhetsstatistik, som behövs internt i föreningen lagras så länge de behövs för att driva verksamheten. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående utan ett uttryckligt medgivande från berörda. Medlem har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter som finns lagrade i föreningen. Medlem har också rätt att få sina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Medlem har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket