Styrelsen

Eget yrke  -  Egen ekonomi  -  Jämställdhet - Oberoende 

Styrelsen 2015

Ordförande

                              

Inger Beijer, Kontorschef

E-post: inger.beijer@gmail.com

Vice ordförande

Christina Hedberg, Veterinär

E-post: christina.hedberg@tele2.se

Sekreterare

Inger Berndtsson, Administrrativ chef

E-post :inger.berndtsson@orebro.se

Kassör

Elisabeth Sjölin, Platschef

E-post: elisabeth.sjolin@berendsen.se

Karin Johansson,Storkundsansvarig

E-post: karin.olofsbergsvagen@gmail.com