Program

Eget yrke  -  Egen ekonomi  -  Jämställdhet - Oberoende 

Datum, Tid & Plats

Program

Kostnad

Anmälan senast

23 Jan kl 18.30

Mingel från kl 18

 

Margareta Festvåning

"Gå dit näsan pekar"

Mischa Billing berättar hur hennes utvecklade smak- och luktsinne har fört henne till spännande uppdrag.

 

 

Medlemmar: 240 kr

Gäster: 275 kr

Onsdag 16 jan.

 

Anmäl till

info@yk-orebro.se

eller

Klubbmästare Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till pg 16 16 49-9

Ons 13 Feb kl 18.30

Minel från kl 18

 

Margareta Festvåning

Årets Yrkeskvinna 2018 Amy Loutfi

 

"Hur Artificiell Intelligens kan göra oss smartare"

 

 

 

Medlemmar 230kr

Gäster 275 kr

onsdag den 6 februari

 

 

Anmäl till

info@yk-orebro.se

eller

Klubbmästare Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till pg 16 16 49-9

Månd 11 mars kl 18.30

Mingel från 18

Margaretha Festvåning, Drottninggatan, Örebro

Årsmöte och föredrag om flickor och kvinnor i Nepal. Barbro Bergfeldt

Musik av Duopisco

Medlemmar 240:-

Gäster 275:-

 

måndag den 4 mars

 

Anmäl till

info@yk-orebro.se

eller

Klubbmästare Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till pg 16 16 49-9

Tis 9 April

 

 

"Framtidens arbets-plats"

Studiebesök på ÖBO

 

 

 

Anmäl till

info@yk-orebro.se

eller

Klubbmästare Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till pg 16 16 49-9M

Tis 21 Maj

 

Utflykt till Myrö Slott

 

 

 

Anmäl till

info@yk-orebro.se

eller

Klubbmästare Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till pg 16 16 49-9

Tis 11 Juni

 

 

Sommarlunch med info om Open Art

 

 

Aug

 

 

 

Sep

 

 

 

 

 

Betala till Pg 16 16 49-9

Okt

 

 

Anmäl senast den 13 okt

till info@yk-orebro.se eller till Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till Pg 16 16 49-9

Nov

 

 

Anmäl senast den 31 okt

till info@yk-orebro.se eller till Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till Pg 16 16 49-9

Dec

 

 

Anmäl senast den 28 nov

till info@yk-orebro.se eller till Karin Johansson, 0734-24 58 87

 

Betala till Pg 16 16 49-9